برچسب: دکتر مهرآیی

drmehraei.rpseir
06 08 98
باید و نبایدهای ترانزیت ریلی کشور
عباس مهرآیی/ معاون ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی شرکت ریل‌پرداز سیرتوسعه حمل‌ونقل (ترانزیت) ریلی کشور را در قالب دو موضوع می‌توان تحلیل کرد؛ بخش اول شامل زیرساخت‌ها است (شبکه و لکوموتیو) که کاملا در اختیار بخش دولتی است. در این ...
نشانه گیری بازار ترانزیت و حمل ونقل کشورهای CIS
05 03 98
نشانه گیری بازار ترانزیت و حمل ونقل کشورهای CIS با شکل گیری معاونت ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در شرکت ریل پرداز سیر
معاونت ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در شرکت ریل پرداز سیربا هدف نشانه گیری بازار ترانزیت و حمل ونقل کشورهای CIS شکل می گیرد. با حضور مدیر عامل و معاونین و مدیران شرکت آقای عباس مهرایی، به ...
دسته بندی : داخلی ادامه مطلب