برچسب: مجمع عمومی عادی

07 05 2
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۲
  موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت ريل پرداز سير – نماد: حريل   الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان ...
دسته بندی : سهام ادامه مطلب
19 04 2
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام) شماره ثبت 353398 شناسه ملی 10104008480 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) دعوت می گردد درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ...
دسته بندی : سهام ادامه مطلب
جلسه مجمع عمومی ریل پرداز سیر
01 11 98
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بهمن 98
از کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی بهمن 98 که به طور فوق العاده برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
دسته بندی : سهام ادامه مطلب