برچسب: گزارش جلسه

07 05 2
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۲
  موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت ريل پرداز سير – نماد: حريل   الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان ...
دسته بندی : سهام ادامه مطلب
drtolui-rpseir
01 11 98
گزارش جلسه مجامع عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی دی 98
جلسه ي مجامع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل ريلي و خدمات وابسته روز سه شنبه ٩٨/١٠/٢٤ با حضور نمايندگان شركت هاي حمل و نقل ريلي و خدمات وابسته در محل ساختمان شماره ...
دسته بندی : سهام ادامه مطلب